SAP2000 Full Link Google Drive

Giới Thiệu SAP2000: – Phần mềm SAP ( Structural Analysis Program ), được bắt đầu từ các kết qủa nghiên cứu  phương pháp số  và  phương pháp Phần tử hữu hạn,  trong tính toán cơ học mà người đặt nền móng là Giáo sư Edward L.Wilson ( University Avenue Berkeley, California, USA ). – Phiên bản đầu tiên của chương…