Hướng dẫn tải và cài đặt Tia Portal v13

Giới thiệu Tia Portal: TIA Portal – phần mềm cơ sở tích hợp tất cả phần mềm lập trình điều khiển cho các hệ thống tự động hóa và truyền động điện tại Việt Nam. Tia portal chính là tên một phần mềm dùng để lập trình cho thiết bị có tên là bộ điều khiển logic ( Programmable Logic Controller) trong công nghiệp. Tia…