MATLAB R2018a Full Link Google Drive

Giới thiệu về MATLAB R2018a: Download MATLAB R2018a là một phần mềm cung cấp môi trường tính toán số và là ngôn ngữ lập trình bậc cao. Sử dụng MATLAB R2018a bạn có thể tính toán giải một số bài toán về kỹ thuật với ma trận, vẽ biểu đồ thông tin hoặc đồ thị hàm số. Thực…

Matlab 2013 Full Link Google Drive

Matlab 2013 Full Link Google Drive Giới Thiệu Về Matlab 2013: MATLAB 2013 là phần mềm cung cấp môi trường tính toán số và lập trình, do công ty MathWorks thiết kế, kết hợp môi trường máy tính để bàn được điều chỉnh để phân tích lặp lại và quy trình thiết kế với ngôn ngữ lập trình thể hiện trực tiếp toán…

SAP2000 Full Link Google Drive

Giới Thiệu SAP2000: – Phần mềm SAP ( Structural Analysis Program ), được bắt đầu từ các kết qủa nghiên cứu  phương pháp số  và  phương pháp Phần tử hữu hạn,  trong tính toán cơ học mà người đặt nền móng là Giáo sư Edward L.Wilson ( University Avenue Berkeley, California, USA ). – Phiên bản đầu tiên của chương…